ขั้นแรกของวิธีการเลือกแบบบ้าน

 1. เลือกลักษณะของแบบบ้าน ว่าจะเป็นแบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสองชั้น หรือสามชั้น และเลือกรูปแบบของแบบบ้านว่าต้องการแนวแบบบ้านแบบใด ได้แก่ แนวโมเดิร์น แนวคอนเทมโพลรารี่ แนวโอเรียนทอล หรือแนวชิโนโปรตุกิีส
 2. พิจารณาจากพื้นที่การใช้สอยของเจ้าของบ้าน โดยดูความสะดวกและการใช้พื้นที่ได้อย่างครบถ้วน เช่นพื้นที่ห้องครัวและพื้นที่เตรียมอาหารควรอยู่ใกล้กัน ห้องนอนสำหรับผู้ใหญ่ควรอยู่ด้านล่างของบ้านเป็นต้น
 3. พิจารณาจากงบประมาณของตนเอง ว่ามีงบประมาณเท่าไร พื้นที่ที่เหมาะสมขนาดใด
 4. ดูจากฮวงจุ้ย เช่น ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องนอน การนอนไม่ควรนอนใต้คาน เป็นต้น

 

ข้อดีและข้อเสียของแบบบ้านชั้นเดียว

ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากที่ต้องการสร้างบ้านชั้นเดียวด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น พื้นที่ที่ดินของเจ้าของบ้านมีจำกัด มีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้าน ชื่นชอบแบบบ้านในลักษณะบ้าน 1 ชั้นเป็นพิเศษ เหตุผลดังกล่าว ไอเดียแปลน สตูดิโอ จึงต้องการทำให้เห็นข้อดีข้อเสียของแบบบ้านชั้นเดียวมาให้ผู้ที่ต้องการบ้านได้ตัดสินใจกัน
 
ข้อดีของบ้านชั้นเดียว

 1. สามารถปลูกสร้างได้ในพื้นที่จำกัด
 2. เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ หรือเด็กทารก เนื่องจากป้องกันจากการพลัดตกจากที่สูง
 3. ต้องการบ้านในลักษระรีสอร์ทให้รู้สึกผ่อนคลายใกล้ชิดกับธรรมชาติ
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

 
ข้อเสียของบ้านชั้นเดียว

 1. จำนวนคนที่อยู่อาศัยได้น้อย
 2. ไม่มีทิวทัศน์ในมุมสูง
 3. อาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานมารบกวนจึงจำเป็นต้องออกแบบบ้านชั้นเดียวแบบยกสูงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 4. สัดส่วนพื้นที่การใช้งานคับแคบสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด การแบ่งโซนแต่ละโซนจึงสำคัญมาก เช่นห้องครัวที่มักจะมีพวกแมลงสาบ มด ควรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนกับห้องนอน
 5. เมื่อเกิดกรณีน้ำท่วม จะทำให้ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัย

ดังนั้นการตัดสินใจสร้างบ้านในลักษณะแบบบ้านชั้นเดียวควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียดังกล่าวก่อนตัดสินใจสร้าง
 
 

ข้อดีและข้อเสียของแบบบ้านสองชั้น

ส่วนใหญ่ผู้อาศัยในปัจจุบันต้องการบ้านที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก บ้านขนาดบ้านสองชั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่บ้านสองชั้นดังกล่าวก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
 
ข้อดีของบ้านสองชั้น

 1. ขนาดของบ้านเหมาะกับคนจำนวนมาก
 2. การแบ่งสัดส่วนห้องได้สะดวกและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับบ้านชั้นเดียวในขนาดพื้นที่เดียวกัน
 3. ป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน แมลง โจรผู้ร้ายได้

 
ข้อเสียของบ้านสองชั้น

 1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง
 2. พื้นที่แบบบ้านต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร หากใช้พื้นที่น้อยหรือขนาดเล็กจะทำให้ดูอึดอัด
 3. ลำบากสำหรับผู้สูงอายุ ไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ

การตัดสินใจสร้างบ้านสองชั้นจึงควรมองถึงปัจจัยข้างต้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยจริงๆ
 
 

ขั้นที่สอง ทำการสั่งซื้อ

เมื่อเลือกแบบบ้านได้แล้ว จึงทำการสั่งซื้อกับบริษัทไอเดียแปลน สตูดิโอ จำกัด “วิธีการสั่งซื้อแบบบ้านของบริษัทไอเดียแปลน สตูดิโอ จำกัด” ผู้ที่สั่งซื้อแบบบ้านท่านจะได้รับแบบสำหรับการก่อสร้างทั้งแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง

รายละเอียด แบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม

 • รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
 • แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
 • แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
 • แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน
 • แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
 • แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
 • แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
 • แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง พร้อมระบุชนิด ขนาด วงกบ อุปกรณ์บานพับ มือจับ ลูกบิด กลอน
 • แบบขยายรายละเอียดอื่นๆ เช่น รายละเอียดส่วนตกแต่ง เช่น คิ้ว บัว กระถางต้นไม้
 • แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา

 

ตัวอย่าง แบบสถาปัตยกรรม

 

ตัวอย่าง แบบวิศวกรรม