ขั้นตอนการสั่งซื้อ “แบบบ้าน”

ท่านสามารถสั่งซื้อ แบบบ้าน ได้ดังนี้

 1. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง www.ideaplanstudio.com คลิ๊ก สั่งซื้อแบบบ้าน เมื่อท่านต้องการซื้อ “แบบบ้าน” และกรอกรายละเอียด ต่างๆให้ครบ เมื่อทางทีมงานได้รับข้อความการสั่งซื้อของท่านแล้ว จะติดต่อกลับทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 2. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง Email Address ส่งรายละเอียด “แบบบ้าน” ที่ท่านต้องการมาที่ contact@ideaplanstudio.com เมื่อทางทีมงานได้ รับข้อความ ของท่านแล้วจะติดต่อกลับทันที
 3. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทางโทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ คุณสานุพงศ์ เนืองธนาคม เบอร์โทรศัพท์ 086-327-1725

หมายเหตุ หากท่านต้องการ “แบบบ้าน” ก่อนเพื่อทำการติดต่อกู้เงินกับธนาคาร สามารถติดต่อสอบถาม หรืออีเมล์ มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้น ทางเราจะจัดเตรียมแบบร่างให้ในราคาพิเศษ

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงินเข้าบัญชีบจ. ไอเดียแปลน สตูดิโอ เลขที่ 230-2-07637-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ แล้วแจ้งมาทาง IDEAPLANSTUDIO โดยระบุที่อยู่เพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป ให้ กับท่าน
 2. ชำระแบบ พกง.(พัสดุเก็บเงินปลายทาง) พร้อมโทรแจ้งที่อยู่เพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป
 3. นัดรับชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมชำระค่า “แบบบ้าน”

หมายเหตุ ในกรณีนี้ทางทีมงานสามารถให้บริการได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ท่านจะได้รับ

 1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้
  1. แบบพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุด
  2. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด
  3. แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1
  4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)
  5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)
  6. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  7. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   

 2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้ยื่นขอต้องเตรียม
  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง (ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
 3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม (ในกรณีที่หาผู้รับเหมาได้ หากทางผู้ขออนุญาตปลูกสร้างต้องการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างก่อน ทางผู้ขอยื่นต้องจัดหาเข้ามายื่นพร้อมกัน)
  1. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (รับรองการควบคุมงาน ก่อสร้าง)
  2. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รับรองการควบคุมงานก่อสร้าง)
  3. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา ถูกต้อง
  4. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง